Три общински училища ще получат финансиране от 224 557 лева по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки на Министерството на образованието и науката, по която беше одобрен проект на Община Русе. По същата програма средства ще получат и две държавни училища, като общата сума за петте учебни заведения е почти половин милион лева.
ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ получава 128 087 лв. за изграждане на спортна площадка със специализирана настилка. СУПНЕ „Фридрих Шилер и ОУ „Ангел Кънчев“ ще вземат съответно по 92 585 лв. и 80 652 лв. за отстраняване на старата асфалто-бетонна настилка и полагане на износоустойчива и на ударопоглъщаща настилка, разчертаване на спортните игрища. С 51 320 лв. в МГ „Баба Тонка“ ще бъде положена тартанова настилка върху съществуващата лекоатлетическа писта и върху едно от волейболните игрища и ще се закупят и монтират оборудване за спорт, игри и фитнес на открито. За основен ремонт на спортната площадка в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ са предвидени 101 231 лв.