Три дни игри на открито и предизвикателства за сръчност, досетливост и работа в екип сред красотата на Природен парк „Българка“ в Стара планина предложи тази година традиционият летен лагер и тиймбилдинг на Дневния център за деца и увреждания „Милосърдие“ към Каритас Русе. В него се включиха 25 деца, родители и служители на русенската католическата организация. Малки и големи, разделени на отбори, се справяха заедно с различни задачи, за да постигнат успех, да изпитат позитивни емоции и ентусиазъм.
Летният лагер и тиймбилдингът осигуряват развитие на взаимоотношенията на децата със специални потребности, родителите им и хората, които се грижат за тях, подобряват комуникативните им умения и създават нови емоционални преживявания, казват от Каритас Русе.