203 249 избиратели ще могат да гласуват в 325 секции на 2 октомври в Русе и областта. Това са данните от предварителните избирателни списъци, част от които вчера бяха раздадени на общините, които ще работят с тях. Списъците подлежат на промяна - в тях ще се заличават напусналите населеното място, заявилите, че ще гласуват другаде и починалите. В окончателния си вид те ще бъдат връчени на всяка секционна комисия на 1 октомври от съответната община в присъствието на представител на Районната избирателна комисия.
Най-много са избирателите в община Русе - 145 927. Следват Ветово - 12 310, Бяла - 11 344, Сливо поле - 9986, Две могили - 7517, Иваново - 6991, Борово - 4816 души и Ценово с 4358 гласоподаватели.
В 290 секции или близо 90% от всички ще се гласува машинно. Това обхваща 196 183 от гражданите с право на глас. С хартиени бюлетини ще могат да гласуват 5066 души в 35 секции, където избирателите по списък са под 300.
Предстои определянето на подвижните секции, както и на тези в социални институции и болници, което ще доведе до увеличаване на общия брой на секциите.