Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ даде зелена светлина за изграждането две големи фотоволтаични централи, които ще се разположат върху площ от 2500 декара и ще имат сумарна пикова мощност от 230 мегавата. Решението на РИОСВ гласи, че за проектите не се изисква ОВОС, така че строителството им може да започне.
Двете соларни централи са на пловдивската фирма „Грийн проджектс дивелъпмънт“ ООД. По-голямата ще се разположи върху пет парцела с обща площ 2056 дка. Терените са съседни и образуват парцел с приблизителна дължина от около 4,6 км и ширина между 350 и 850 метра. В него ще се разположат 362 048 фотоволтаични панела с единична мощност 560 Wp.            

По-малката централа ще бъде три парцела в землищата на Пепелина и Две могили с обща площ 453,6 дка. Предвижда се инсталирането на 70 212 модула с единична мощност 560 Wp или общо 35 MWp. Те ще бъдат разположени в терен с дължина 2,3 км и ширина между 110 и 210 м.
Тези 430 хиляди фотоволтаични панела върху 2500 декара вероятно ще бъдат впечатляваща гледка. В слънчево време двете централи ще произвеждат 230 мегавата ток, а сумарната им мощност ще бъде сравнима с двете кондензационни парни турбини за производство на електрическа енергия на „Топлофикация Русе“. След като заработят те ще увеличат произвежданата в България енергия от слънцето с около една трета от сегашните към 700 MWh. И разбира се тези нови мощности ще трябва да се балансират с конвенционални енергоизточници за времето, в което слънце няма да има, което става все по-трудна задача. Но пък поне няма да се притесняваме, че ще останем без ток през деня.