Момче и момиче на възраст между 8 и 12 години са минали като ураган през детската площадка на частната детска градина „Дъга Русе“ и са оставили след себе си големи поражения, съобщиха от потърпевшата градина.
Странните „забавления“ започнали на 11 август вечерта. Децата влезли на площадката и първоначално само размествали играчките и пързалката, но скоро се развихрили и започнали да чупят всичко наред. За два часа оставили след себе си куп негодни за употреба столчета, пейки, пързалки и изподрани къщички, катерушки и други детски играчки.
В резултат обучаващите се в „Дъга Русе“ няма да имат детска площадка до възстановяването на щетите. Това ще бъде направено възможно най-бързо, но за него трябва да платят родителите на „терминаторите“, с пълно право настоява директорката на градината Лиляна Ангелова.
С издирването им вече се е заела полицията и записите на охранителните камери сериозно повишават изгледите за успех.