До 21 август ще продължи кампанията на Община Русе за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата. Те се събират в 15 специализирани контейнера, чиито места са избрани сред анкета с гражданите.
В големите сини съдове може да се изхвърлят следните отпадъци: бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия; дървесина; стъкло; почва; камъни;  изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества; строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци; смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества. 
Спазването на тези изисквания е много важно,  защото ако в контейнерите има отпадъци от бита, храна, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони, растителни отпадъци и стари дрехи и обувки и т.н., няма да бъдат предадени за оползотворяване и ще бъдат откарани на депо.
Две от местата на контейнерите са променени за удобство на гражданите:
 - адрес: Център, ул. „Иларион Макариополски“ (на гърба на бившия родилен дом) е сменен с адрес: жк. „Мидия-Енос“, ул. „Пловдив“, зад бл. „Йордан Маринов“;
- адрес: жк. „Дружба 3“, ул. „Илинден“, отстрани на ДГ „Снежанка“, до контейнерите за битови отпадъци, е сменен с адрес: жк. „Дружба 3“,  ул. „Никола Й. Вапцаров“, между бл. 11 и бл. 12.
Останалите контейнери са на следните места:
- жк. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ 12 А, до бл.33;
- жк. „Дружба 3“, срещу бл. 47 и бл. 53 - паркинг;
- жк. „Чародейка Север“, ул. „Филип Станиславов“, до бл. 402;
- жк. „Чародейка“, бул. „Христо Ботев“ - зелена площ срещу бл. 118;
- жк. „Цветница“, „Алея Ела“ 3, бл. „Ангара“;
- жк. „Възраждане“, бул. „Родина“ 41 - паркинг в близост до задния вход на РУ „Ангел Кънчев“;
- жк. „Възраждане“, зад Покрития пазар, до бл. „Н. Стрелковски“;
- жк. „Здравец“, ул. „Рига“, срещу бл. „Боряна“ - паркинг;
- жк. „Здравец Север 1“, ул. „Бабуна планина“, пред бл. „Бабуна планина“;
- жк. „Родина 3“, кръстовището на бул. „Родина“ с ул. „Васил Друмев“;
- жк. „Родина“, ул. „Шипка“ 33;
- кв. „Ялта“, ул. „Щип“ 17;
- Център, ул. „Богдан войвода“ 8, отстрани на бл. „Пламък“, до контейнерите за битови отпадъци.
Кампанията е част от проект за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово по европейска екологична програма.