Два русенски фестивала с международно участие и авторитет ще получат Знак за качество DANUrB по покана към Община Русе от Националния туристически клъстер „Българският пътеводител“, учредител на Международната асоциация DANUrB. Това са „Мартенски музикални дни“ и „Танцуващата река“.
Целта на Знака за качество е преоткриването на емблематични събития по поречието на река Дунав и включването им в обща мрежа и общ международен Дунавски бранд. 
„Целта на Знака за качество е преоткриването на емблематични събития по поречието на река Дунав и включването им в обща мрежа и общ международен Дунавски бранд“, обясняват от Община Русе. 
„Мартенски музикални дни“ е предложен за Знак за качество - категория 4, тъй като е с дългогодишна международна традиция (повече от 60 г.), изгражда облика на Русе като една от най-привлекателните културни дестинации по поречието на река Дунав
„Танцуващата река“ е предложен да получи Знак за качество - категория 4, с мотива, че  от 2007 г. популяризира танцовото и балетно изкуство сред деца и младежи от различни общности от България, Румъния и други страни.