Осем от наемателите на общински жилища, които са класирани сред имащите право да си купят домовете, са отказали да го направят, става ясно от седмичния отчет на общинската администрация. 
Това е наложило в петък да заседава Комисията по жилищно настаняване, която реши да предложи на Общинския съвет Общински съвет на мястото на отказалите се да се утвърдят следващите осем класирани по пореден номер и точки наематели.