Активистите на мрежата „Дишай, България“ ще предоставят на Русе и още шест града устройства за сензорен контрол за замърсяване на въздуха с летливи органични съединения. Устройствата ще бъдат сглобени и снабдени с необходимия софтуер до края на август, през септември ще бъде осъществено онлайн обучение за тяхното приложение, а от октомври те ще бъдат в полза на местните общности.
Националното сдружение „Дишай, България“ бе създадено само преди месец, като един от учредителите бе „Дишай, Русе“. Това е първият му проект със скромния бюджет от 3000 лева.
Според екоактивистите разположените в целия град устройства ще помогнат за установяване на замърсителите. Те представляват малки кутийки, с монтиран в тях контролер. Софтуерът с отворен код ще бъде публично достъпен, така че всеки заинтересован извън мрежата ще може да го свали и да го изработи сам за себе си. 
Устройствата няма да са сертифицирани, така че данните от тях ще служат само да насочат усилията на регионалната екоинспекция и Регионалната здравна инспекция, които след това ще трябва да упражнят своите контролни функции със сертифицирани професионални станции. Другата цел на проекта е чрез мобилните устройствата да бъде създадена карта във всеки град на потенциалните замърсители, както и да се установи какво е състоянието на чистотата на въздуха в различните градски части.