7,76 млн. лева получава Община Русе от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа. Парите са част от отпуснатите 46,8 млн. лв. за финансиране на проекти на общините в област Русе. Останалите средства се разпределят за рехабилитация на общинските пътища Бяла - Копривец - Бистренци - Дряновец /12,5 млн. лв./, Ветово - Глоджево /11,7 млн. лв/, Попово - Могилино - Баниска /2,7 млн. лв./, Русе - Щръклево - Красен /2,5 млн. лв./, Ценово - Долна Студена-Ботров /6,8 млн. лв./. 175 00 лв. са за реконструкция на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ в Бръшлен с пътя Русе - Силистра, 1,168 млн. лв. получава Борово за рехабилитация на улични водопроводи.
Със средства в размер на 11,9 млн. лв., осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура“, от днес започва ремонтът на пътя Червена вода - Семерджиево - Ветово, който трябва да приключи до края септември. Предвидено е рехабилитация на пътната настилка, попълване и подравняване на банкети, почистване на окопи, водостоци и крайпътна растителност, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и мантинели. Ще се работи на малки участъци и трафикът ще се осъществява в свободната от строителни дейности лента.                     У