Гудронът - тъмната гъста и лепкава маса с отблъскващ вид и още по-отблъскваща миризма, спомен от несъществуващата от десетилетия рафинерия за петролни масла „Леон Таджер“, отново плъзна из старото сметище край Русе. Черните реки текат на обичайните си места, на които се появяват при екстремни горещини. Едната от тях вече наближава съседния на отдавна неизползваемото сметище сервиз.
Всяка година е така, казват хората, които живеят и работят наоколо.
Миналото лято Общината е влязла във връзка с фирмата, която е изградила депото и неподлежащия не рециклиране или някакво друго оползотворяване гудрон е бил събран и върнат на сметището, а мястото на избиването е било запечатано. 40-градусовите жеги през почивните дни обаче са довели до ново увеличаване на обема на веществото и ново излизане от специалните ями. 
„Пробивите са на три локации по периферията на сметището, като според експерти от отдел „Екология“ в Община Русе основната причина за ежегодните разливи е недобре изпълнен проект по обезопасяване на отпадъчните продукти. Община Русе извършва постоянно наблюдение на сметището, като се е свързала незабавно с фирмата-изпълнител на дейностите по рекултивация и поддръжка на старото сметище и е възложила разливите да бъдат овладени и запечатани в най-кратки срокове“, съобщи вчера общинският пресцентър.