„Това, че световна организация като IRI избра Русе като една от 10-те общини в България, участващи в проучването за прозрачно управление и уязвимост към корупция, ни мотивира да работим още по-усърдно. Създадохме много механизми за по-голяма прозрачност и гражданско участие, но резултатите показват, че трябва да продължим да ги развиваме и правим познати, за да се възползват русенци от тях“. Това заяви кметът Пенчо Милков при подписването на пакта за превенция и противодействие на корупцията на местно ниво. С този документ завърши двудневната национална конференция на тема „Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво“, организирана от Международния републикански институт на САЩ (IRI).
През последните 3 години Община Русе е направила прозрачността свой ключов приоритет, обобщава докладът на Международния републикански институт. Специално внимание се обръща на провеждането на обществени поръчки изцяло в електронна среда с отворен достъп за граждани, на седмичните отчети на кмета и на подобрените функции на официалния сайт, в който не само лесно се подават сигнали, но и може да се проследи работата по тях.