Фините прахови частици 10 микрона в западната част на Русе са два пъти по-малко от тези в центъра на града. Данните са от летните измервания на качеството на въздуха, направени от мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда. Това съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите след приключването на летните денонощни измервания на мобилната станция, която от 1 до 13 юли беше разположена в двора на училище „Ангел Кънчев“. 
За този период станцията не е отчела превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на органичните съединения - бензен, толуен и ксилен. До края на годината ще бъде проведено още едно измерване в същия раон и то ще бъде представително за есенния сезон.