В правомощията на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) остава да прецени как да продължи стартиралото преди година административно производство за строителството на сградата „Златен век“ в столичния кв. „Лозенец“. Това се посочва в позиция на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  във връзка с пресконференция на кмета на район Лозенец Константин Павлов, общинския съветник Борис Милчев и представители на Инициативен комитет „Лозенец“ вчера по темата.
"Решение на Върховния административен съд (ВАС) не отхвърля иска на „АРТЕКС Златен век“ ООД, а го оставя без разглеждане, защото намира, че дружеството разполага с друг ред за правна защита. От това решение по никакъв начин не произтича извод за невалидност на разрешението за строеж, за незаконност на строежа, а още по-малко за предстоящо премахване на сградата или части от нея, каквито манипулативни твърдения бяха тиражирани в някои медии. Нещо повече, преди една година, по повод на обжалвана обезпечителна мярка, друг състав на ВАС се произнесе, че същият този иск на „АРТЕКС Златен век“ е допустим и вероятно основателен. На първа инстанция искът беше уважен от Административен съд София - град, който прие за установено, че разрешението за строеж е валидно до 2024 г. Горният извод беше на практика потвърден и с последното решение на ВАС от 14.07.2022 г., в което съдът изрично посочи, че: „… В настоящия случай, от доказателствата по делото се установява, че за ищеца „Артекс Златен век“ ООД е налице правен интерес от установяване на съществуването на правото да извършва строително-монтажни работи, произтичащи от разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община, което не е загубило правното си действие, както и правилно приема първоинстанционният съд.“, пише в позицията на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 
„Вярваме, че при вземането на решение по казуса ДНСК ще съобрази както становищата на различните съдебни инстанции относно валидността на разрешението за строеж по делата от последната година, така и променената фактическа обстановка – грубият строеж на сградата е вече завършен, т.е. към днешна дата разрешението за строеж е реализирано. А като се имат предвид новите обстоятелства и позицията по въпроса за валидността на разрешението за строеж на различните съдебни състави, по всичко изглежда, че спряното административно производство няма как да приключи със законосъобразен акт за ново спиране на строежа и трябва да бъде прекратено“, посочват още от дружеството.