Административният ръководител на Районна прокуратура Яна Илиева в петък встъпи официално в длъжност заместник окръжен прокурор, съобщи ръководителят на Окръжна прокуратура Георги Георгиев. Решението за издигането й в ранг бе взето на заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 6 юли.
Прокурор Яна Илиева беше административен ръководител на Районна прокуратура последните 7 години и под нейното ръководство тя постигна много добри резултати. Успешно беше проведена и реформата на съдебната карта, като беше структурирано Териториалното отделение на прокуратурата в Бяла. Прокурор Илиева има над 22 години стаж в прокуратурата, омъжена е и има едно дете.