46 български и румънски фирми, свързани с туристическия бранш, са заявили участие в тазгодишното брокерско събитие, организирано от Enterprise Europe Network към Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе. Срещите започват днес в хотел „Рига“.
Сред участниците са фирми, притежаващи хотели, къщи за гости, общини, туристически информационни центрове, тур оператори, туристически агенции, НПО и др.
Брокерското събитие ще даде възможност на професионалисти от туристическата индустрия да се срещнат лице в лице с потенциални партньори, да създадат нови бизнес контакти, ще стимулира търговското и техническо сътрудничество между фирмите в сферата на туризма, маркетинга на нови продукти и разработване на съвместни такива за подобряване конкурентоспособността и иновациите в сферата на туризма.
След успешното провеждане и огромния интерес към брокерското събитие през януари 2012 по време на CrossTour Fair и българо-румънските бизнес срещи през април 2012, Enterprise Europe Network - Русе организира за трети път подобен форум. Поради големия интерес се предвижда събитието да стане ежегодно.
Вчера в Рига се проведе и туристически семинар, на който бе представен разработеният през миналата година онлайн екотуристически пътеводител, имащ за цел подпомагане на биоразнообразието на Дунавските региони на България и Румъния.