Работещото в бившата Трета поликлиника ДКЦ-2 приключва 2012 година с 4000 лева счетоводна печалба, но с 388 000 лева задължения. Това стана ясно по време на вчерашната комисия за балансите на общинските дружества, която разгледа икономическото състояние и на останалите 8 общински здравни заведения.
Неотдавна Общинският съвет прие решение за включване в списъка за приватизация на ДКЦ-2 заедно с общинската част в бившата поликлиника. По настояване на настанените под наем в общинските кабинети лекари обаче е започнала процедура по разделяне на двата обекта, съобщи зам.-кметът Даниела Шилкова. Когато процесът приключи, медицинските кабинети ще бъдат продадени на търг, а за ДКЦ-2 ще бъде обявена процедура по приватизация. Така лекарите ще получат шанс да закупят кабинетите си.
В ДКЦ-1 /бившата Първа поликлиника/ няма проблеми. Медицинското дружество приключва 2012-а със счетоводна печалба 32 547 лева или с 25 000 повече от 2011-а. То отбелязва още 295 000 лева ръст на приходите си. Значителна част от тях са вложени в медицинска апаратура и техника, както и в обучения на персонала. През тази година ДКЦ-то има намерения да купи 4D цифров ехограф за наблюдение на бременни.
Медицински център-1 /бившата Втора поликлиника/ завършва миналата година с 2000 лева печалба. Негов плюс е ремонтът на здравната служба, която обслужва Долапите и Средна кула, новата медицинска техника, както и дооборудването на клиничната лаборатория.
Центърът по дентална медицина отчита 5000 лева печалба и 120 000 лева оборот. Той е акредитиран като база за следдипломно обучение и има договор за практическо обучение на стажанти и специализанти. Инвестирал е в медицинска апаратура и техника.
Печалбата на Центъра за психично здраве е 30 000 лева, но е усвоил 287 000 лева по европроекти. Осигурява заетост на 25 души от различни маргинализирани групи и на 14 души с трайни увреждания. Той разчита на Норвежкия фонд за основен ремонт на Детско-юношеския център за психично здраве. През 2013-а ще кандидатства за проучване на възможностите част от сградите му да се отопляват соларно, както и за реконструкция на сградата ТЕЛК и прилежащите работилници. Психото подготвя проект за изграждане на мултифункционална зала и спортен комплекс по линия на Дунавската стратегия.
Комплексният онкологичен център приключва със счетоводна загуба 117 000 лева, но е инвестирал 632 000 лева в апаратура и техника. Има свободен паричен ресурс от над 2 милиона лева. Над 6 милиона лева по европейска програма ще бъдат инвестирани тази година в него, предстои му кандидатстване за закупуване на нов медицински софтуер по ОП „Конкурентоспособност“ за 285 120 лева.
Специализираната болница за пневмо-фтизиатрични заболявания отчита 480 000 счетоводна печалба. Приходите й през 2012 година са с 4000 по-малко от по-миналогодишните 1 941 000 лева. През миналата година Тубдиспансерът е разработил проект за изграждане на противотуберкулозно отделение с детски сектор, разширение на клинико-лабораторния комплекс и топла връзка. Очаква се одобрение от Министерството на здравеопазването и финансиране от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.
Бившият Кожен диспансер е в процедура по ликвидация, каквато върви и в Центъра по спортна медицина.