Бившият областен управител Борислав Българинов, който бе начело на областта по време на двете служебни правителства на Стефан Янев, се връща в публичния живот, а много вероятно и в политиката чрез „Мисия Градеж“ - неправителствена организация, регистрирана на 6 април тази година. В тричленното ръководство на сдружението в обществена полза влизат синът му Ивайло Българинов и техният съмишленик Николай Чернев.
Утре предстои официалното откриване на офиса на организацията на ул. „Николаевска“ 79 /срещу Стоматологията/.
„Мисия Градеж“ има много активен профил във фейсбук, където всекидневно публикува изпъстрени с много емотикони текстове и снимки по различни русенски теми.
В тази профил под мотото „Ние имаме мисия и тя е да създаваме възможности!“ са посочени и принципите на организацията, които силно напомнят на предизборна програма. 
„Ние сме група мечтатели, които вярваме в по-доброто утре!“, заявява от Мисията и акцентират на  защита на българския производител, на туризма като двигател за икономически просперитет, на качествения образователно-възпитателен процес още в ранните етапи на детско развитие, на малкия и среден бизнес и културата и изкуството.
„Важен аспект в управлението е доверието, на основата на което се гради хармонична връзка с обществеността и е предпоставка за резултатност в работата... На базата на това знание и след критичен анализ на силно деструктивната социално-икономическа действителност днес, ние се обединихме около схващането, че за всеки проблем има решение!“, се казва още в програмното обръщение. 
Като цел на сдружението е посочено „спояване на връзката и улесняване на взаимодействието между правителствени и местни институции, неправителствени организации, бизнеса и местните общности с цел ефективно формулиране на политики и изработка на инструментариум за подобряване на състоянието на критичните сфери на обществения живот“.
„Ние сме непоколебими! Имаме воля! Дръзки сме! Не ни плаши работата, а отказът и недоверието ни стимулират!“ - декларират от организацията.
Всичко това дава възможност да се предположи, че „Мисия Градеж“ може да се яви на местните избори догодина със свой кандидат за кмет и листа за общински съветници.