С „Личен почетен знак първа степен - златен“ и благодарност за високия професионализъм Висшият съдебен съвет освободи съдия Светлана Нейчева от Районния съд, за да се пенсионира. Вчера магистратът с най-високия ранг в съдебната система - „съдия във ВКС и ВАС“, посрещна приятели, колеги, съдебни служители, ръководствата на Окръжна и Районна прокуратура в тържествена обстановка в бар „Панорама“ на хотел „Рига“, където се взе довиждане с колегите и отбеляза 65-ия си рожден ден.
В последните 24 години съдия Нейчева бе председател на втори наказателен състав и даде своя личен принос за обогатяване на съдийската професия и за повишаване на нейния авторитет.