Предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за инвалиди, това число изработване и ремонт на слухови апарати, протези, инвалидни колички и други от 1 юли ще се извършва от Здравната каса, а не от Агенцията за социално подпомагане, съобщи за „Утро“ директорът на РЗОК в Русе Мариела Личева.
Така занапред информационната база данни на лекарските комисии, които определят степента на инвалидност, ще се изпраща към информационната система на Здравната каса за издадените протоколи, решения и заявления към тях за отпускане на помощните медицински средства, за да се улеснят хората с увреждания, които имат нужда от тях. Освен това инвалидите вече няма да  търсят откъде да ги закупят, а те директно ще им се предоставят, увери Личева.
Нуждата от медицинското изделие отново ще се определя от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК, индивидуално с медицински документ. 
Досега помощните медицински средства за инвалидите се даваха от Агенцията за социално подпомагане с разрешение на хартия, а инвалидите и близките им трябваше да посещават съответните инстанции. Електронния обмен на информация премахва това изискване и ще спести ходенето по мъките на инвалидите.