Европейската комисия съобщи, че прекратява от 1 юли временно облекчените правила за държавната помощ, въведени заради пандемията. Предвиждат се някои изключения, се посочва в съобщение на комисията.
Мерките в подкрепа на инвестициите и платежоспособността все още могат да бъдат въведени съответно до 31 декември 2022 г. и 31 декември 2023 г., както е предвидено в съществуващите правила. Взети са мерки за преобразуване и преструктуриране на дългови инструменти, като заеми и гаранции, в други форми на помощ, като преки безвъзмездни средства, до 30 юни догодина.
На 19 март 2020 г. ЕК въведе облекчени правила, за да даде възможност на държавите в ЕС да приложат пълната гъвкавост по европейското законодателство и да подкрепят икономиката и най-тежко засегнатите дружества навреме. До днес комисията е взела над 1350 решения за одобряване на около 980 национални мерки по временните правила за държавна помощ за около 3,2 трилиона евро.
ЕК уточнява, че държавите разполагат с други възможности за подкрепа като обезщетения за дружествата за вреди, претърпени пряко заради извънредни обстоятелства, или в помощ на фирмите да се справят с недостига на ликвидност.