Представители на Държавния културен институт (ДКИ) към Министъра на външните работи са взели участие в редовното Общо събрание на EUNIC Global (Асоциацията на националните европейски културни институти), което се е провело в Мюнхен, Германия, съобщиха от екипа на института.
Общото събрание на EUNIC е открито за представители на всички членове на Асоциацията и е управителният орган на EUNIC, който определя стратегията на мрежата от европейски правителствени и неправителствени организации, занимаващи се с международни културни взаимоотношения. Заедно със своите партньори Асоциацията има за цел да активизира европейското културно сътрудничество в повече от 100 страни по света с мрежа от клъстери, черпейки от богатия опит на своите членове от всички държави-членки на ЕС и асоциирани страни, съобщиха от екипа на ДКИ.
Организацията по срещата е поета от Гьоте Институт, чийто главен офис се намира в Мюнхен. Поводът за събитието е предаването на президентския пост на асоциацията от досегашния президент Гусман Паласиос (представител на AECID в EUNIC, Директор по културни и научни връзки AECID в Министерството на външните работи и сътрудничеството на Испания) на Йоханес Еберт (Генерален секретар на Гьоте институт). Президентският пост в EUNIC е с мандат от една година.
Събранието е поставило няколко основни цели в дневния ред на срещата: да се съживи фокусът на EUNIC върху работа, основана на съдържанието; да се инициира сътрудничество по съвместен проект на EUNIC по тема от общ интерес; да бъдат обсъдени и да се вземе решение по стратегически промени в управлението на EUNIC; да се информират членовете на EUNIC за текущите дейности и стратегическата им насоченост, разказват от ДКИ.
Общото събрание е одобрило 3 нови клъстера в Барселона (Испания), Кансай (Япония) и Нова Зеландия, с което броят на клъстерите на EUNIC вече са 136 в 104 държави.
След кратък обзор на осъществените реални и виртуални срещи през последните 6 месеца, направен от Гусман Паласиос и директора на EUNIC Андрю Манинг, е бил посрещнат новият президент на асоциацията – Йоханес Еберт. Във встъпителните си думи като президент той е засегнал темата за нуждата от промени в административно и стратегическо отношение на клъстерната мрежа и засвидетелства ключовата роля на Асоциацията за развитието на културната дипломация в Европа и в глобален мащаб.