Как образованието може да преобрази живота, дори котаго изглежда, че той е предопределен и нищо не може да го промени? Това разказа вчера Николина Иванова на среща за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. В нея участваха експерти от областната управа, Регионалното управление на образованието, директори на училища, педагози и социални работници.
Историята на Николина е история на личния избор, на отстояването му и на откриване на собствения път. Тя е от ромски произход, но това не я вкарва в наложената за тази общност матрица. Най-лесно е било да се откаже от уроците и да влезе в статистиката на отпадналите от клас. Вместо това тя завършва средното си образование в Плевенско, а след това и „Право“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. И това става нейния билет към света на мечтите. Най-окуражаващото е, че Николина не е единствена. Примери като нейния не липсват и много добре илюстрират посланието „Напред, науката е слънце!“ от химна на българската просвета „Върви, народе възродени“.
Предпоставка да има повече такива истории е фактът, че само за няколко месеца - от септември до края на ноември миналата година са записани да учат общо 56 деца и младежи в Русе и областта. Това е с близо 70% повече от 2020-а, когато 33 деца, които са се отказали или никога не са ходили на градина или училище, са влезли в класните стаи. Освен това през 2020 година децата, подлежащи на обхват, са били с над 200 по-малко Ц 4394. Наблюдава се и намаляване на отпадналите от системата на образованието деца и ученици.
Домакин на вчерашната среща беше ОУ „Никола Обретенов“. Тя беше част от изпълнението на проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, по която бенефициент е Министерството на образованието и науката. 
В рамките на инициативата през последните четири години в 52 училища в Русенско са били сформирани групи за допълнително обучение приоритетно по български език и математика на деца от 1 до 12 клас. Във всяка група се е работило с между 4 и 8 ученици, като занятията са били по около два часа седмично. Начинанието се е оказало доста полезно и е подобрило значително резултатите от различните външни оценявания.
Приоритет в дейностите по проекта е и работата на образователните медиатори, от която към края на миналия месец са се възползвали 26 училища в региона. Тяхната роля е от съществена както при контакта с родителите и семейството за значението на образованието, така и за кариерното ориентиране на учениците.
Вчерашната среща беше част от информационна кампания в областта за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.