5703 декара пасища и ливади предлага за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година Областна дирекция „Земеделие“ - Русе. Оферти за участие се подават до 25 юли, а самият търг ще се проведе на 28 юли от 10 часа.
Най-много пасища се предлагат в общините Ветово, Иваново и Ценово - по около 1500 дка. В Бяла, Две могили и Русе държавните терени за отдаване са символични, а в Сливо поле такива изобщо няма.
Най-високи начални цени са определени за пасищата в землищата на Гложево, Кривня, Мечка, Табачка, Тръстеник, Ценово, Белцов, Беляново, Кривина и Новград - 9 лева на декар. 
По 7 лева се искат за терените във всички землища на Борово, Бяла и Две могили, както и за русенските Николово и Долно Абланово.