Развитието на Русенския университет е свързано както със самото висше училище, така и с града, страната ни и света, затова ние сме спокойни, че бъдещето на Русе е в сигурни и умни ръце. Това каза в поздравлението си към академичната общност кметът Пламен Стоилов и думите му бяха посрещнати с аплодисменти от гостите на тържествения съвет. Това се случи вчера по време на празненството, с което бе отбелязана 67-та година от създаването на висшето училище и започна следващата, още по-амбициозна година за образованието.
Своите поздравления поднесоха областният управител Стефко Бурджиев, председателят на ОбС Васил Пенчев, сам дал десетки години от живота си на преподавателската работа в университета, и ректорът на Военноморската академия в Констанца капитан първи ранг проф.Вергил Читак. Въпреки строгостта на протокола всички тези мъже не скриха вълнението си от присъствието си в русенската Алма Матер и възхищението си от сърдечното академично слово на д-р Велислава Донева. Преподавателката във факултет „Природни науки и образование“ успя да задържи вниманието на аудиторията с искрените си думи за университета, преподавателите и студентите, за патрона Ангел Кънчев и амбицията на екипа на проф.Христо Белоев да утвърждава Русенския университет като лидер сред конкурентите си в страната.
По време на тържеството бе припомнено, че през юни висшето училище получи от Акредитационния съвет институционална акредитация с обща оценка по критериите 9.28 и тя е валидна за следващите шест години. Точно през тази година бе дадена зелена светлина на цяло ново професионално направление - „Социални дейности“. Университетът за първи път извоюва правото си да обучава доктори по филология и политически науки.
Изминалата 67-ма година от летоброенето на Русенския университет бе паметна за 25-годишния Транспортен факултет, за 20-годишния Юридически факултет и за 10-годишния Интеруниверситетски Европа-център /БРИЕ/. Нещо повече - висока оценка за работата на преподавателите и творците в университета даде и обществеността на Русе, като присъди четири от своите годишни награди именно на академичните проф.Велизара Пенчева, доц.Росен Иванов, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и студентския театър „Пирон“.
Само за последните шест месеца университетът успя да организира и събере светила в науката на своите седем научни конференции. Гордост за висшето училище е, че бе домакин на 21-вата международна годишна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, за която пристигнаха над 200 участници от 10 европейски страни. Станалите традиционни майски празници на науката и техниката обединиха бизнес партньори от браншовете селскостопанска техника, автомобилна техника, електронна, компютърна и управляваща техника.
За своя рожден ден Русенският университет не пропусна да отбележи награждаването на проф.Огнян Алипиев и неговия екип с приза на Патентното ведомство „Изобретател на годината“ за неговата хидромашина с двустранно цевно зацепване, отличена в конкуренция с още 256 изобретения.
Вече две години по инициатива на Министерството на образованието и със съдействието на национални медии се прави класация на родните висши училища. Точно в тях абсолютен лидер в раздел „Международна дейност“ е Русенският университет. Доказателствата последваха и през тази година и висшето училище утвърди авторитета си пред европейските и задокеански партньори. Русенският университет вече е редовен член на Интеруниверситетски център - Дубровник и Вишеградската университетска асоциация.
Студентите на Русенския университет имат шанса да използват програмата „Еразъм“ за мобилност и обмен и вече 180 от тях са го направили в 25 страни.
Благодарение пак на международното сътрудничество Русенският университет е сред лидерите и в разработването на проекти по програми на Европейския съюз. В ход са 44 проекта, като от тях 11 са в сътрудничество с Румъния.
Въпреки че вчерашният ден бе празничен за университетската общност на Русе, партньорите от Военноморската академия в Констанца проведоха делови разговори с ректора проф.Христо Белоев и обсъдиха работата по проекта за зелена енергия и сътрудничеството в преодоляването на безработицата от двата бряга на Дунав.