Русенското екосдружение „Дишай Русе“ стана учредител на Национално обединение за чист въздух „Дишай, България“. То бе създадено през уикенда от организации от 10 ключови града - София, Пловдив, Русе, Девня, Благоевград, Велико Търново, Димитровград, Перник, Павликени, Сухиндол. Учредителното събрание се проведе 18 и 19 юни в Девня. 
Обединението, което е без аналог в специфичната сфера в страната, се създава с цел по-ефективно адресиране на един от най-сериозните екологични и здравни проблеми на България. Според данни на Световната здравна организация над 97% от българите са изложени на ефектите на замърсения въздух, било то от индустрия, транспорт, битово отопление или друг тип изгаряне. 
„Дишай Русе“ бе създадено през януари от екоактивисти, познати от фейсбук групата „За чисти въздух и вода в Русе“. За негов председател бе избран Иван Белчев, а в Управителния съвет влязоха още Васил Златев, Михаил михов, Галичка Николова и Ростислав Кандиларов. Целите му до голяма степен се припокриват с тези на националното обединение - подобряването на системата за мониторинг на качество на въздуха, ускоряването на програмите за подмяна на отоплението на дърва и въглища в бита с екологични алтернативи, декарбонизация на транспорта, ефективен контрол върху работата на замърсяващите въздуха индустриалните инсталации и др.