Над 11,9 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите към 31 май 2022 година, като 164,6 млн. лв. от тях са постъпили в НАП-Русе, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. Спрямо същия период на миналата година русенските данъчни са събрали с 8,96 млн. лв. повече.
Най-сериозен е ръстът на постъпленията от корпоративен данък, които са с 41,05% повече от миналогодишните или 11,7 млн. лева. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с почти 5,5 на сто и достигат 31,2 млн. лева. Това означава, че живущите в областта данъкоплатци са декларирали 312 млн. лева приходи от миналата година.
Приходите от осигурителни вноски в страната към 31 май са над 97,5 млн. лв. - с почти 12% повече от миналата година. 58,3 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 25,6 млн. лв. - за здравноосигурителни вноски и 13,6 млн. лв. - за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
За поредна година от НАП обясняват добрите резултати с устойчивия ръст на доброволното деклариране и плащане от страна на бизнеса и гражданите, както и на положителната промяна в поведението на данъкоплатците и партньорския подход на приходната агенция. Но, разбира се, за увеличените приходи сериозен принос има и драстично нарасналата инфлация.