Иво Братанов е магистър филолог, доктор по български език, член на Съюза на учените в България, задълбочен, авторитетен езиковед и старши учител в СУ „Христо Ботев“-Русе. За читателите на „Утро“ г-н Братанов разяснява произхода на популярни изрази, които често се използват, но малцина знаят номиналното им значение.

Употребяваният в нашия език фразеологизъм вълк в овча кожа означава лош човек, който прикрива злината си; скрит, лицемерен враг. Използва се и лексикалният вариант вълк в агнешка кожа, образуван чрез замяна на компонента овча с компонента агнешка.
Изразът води началото си от Новия Завет, вж. „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители.“ (Мат. 7:15) С този стих специално са изобличени лъжепророците, от чиято пагубна дейност Господ Иисус Христос предпазва вярващите (срв. също така Мат. 24:4 - 5 и Марк. 13:5). А ето защо лъжепророците са облечени в овча кожа. В древното еврейско общество, бедните хора, пророците и каещите се грешници обличат животински кожи. Например св. пророк Илия се облича с власеница, направена от овча или козя вълна (4 Царств. 1:8), а св. Иоан Кръстител носи „дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си“ (Мат. 3:4; Марк. 1:6). Във власеница се обличат и лъжепророците (Зах. 13:4). Дрехата от овча кожа символизира невинност, благочестие и религиозно покорство. Така лъжепророците, които в действителност са „вълци грабители“ (Мат. 7:15), лицемерно се представят за набожни и праведни хора. Ето как блаж. Теофилакт, архиепископ Охридски, тълкува Мат. 7:15: „Еретиците обикновено са хитри и лицемерни; затова казва: пазете се. Те предлагат сладки думи и външно водят честен живот, а вътре или в сърцето им се скрива змия. Под овча кожа се разбира и онази кротост, с която се ползват някои лицемери затова, за да приласкаят и да измамят. Те се познават по своите плодове, т. е. по делата и по живота си. Макар и те (за другите) временно да се скриват, но за внимателните винаги биват явни.“
Фразеологизмът вълк в овча кожа се среща и в други езици, например в руски (волк в овечьей шкуре), в немски (Wolf im Schafspelz), в английски (a wolf in sheep’s clothing) и в румънски език (lup imbracat in piele de oaie).Употребяваният в нашия език фразеологизъм вълк в овча кожа означава лош човек, който прикрива злината си; скрит, лицемерен враг. Използва се и лексикалният вариант вълк в агнешка кожа, образуван чрез замяна на компонента овча с компонента агнешка.
Изразът води началото си от Новия Завет, вж. „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители.“ (Мат. 7:15) С този стих специално са изобличени лъжепророците, от чиято пагубна дейност Господ Иисус Христос предпазва вярващите (срв. също така Мат. 24:4 - 5 и Марк. 13:5). А ето защо лъжепророците са облечени в овча кожа. В древното еврейско общество, бедните хора, пророците и каещите се грешници обличат животински кожи. Например св. пророк Илия се облича с власеница, направена от овча или козя вълна (4 Царств. 1:8), а св. Иоан Кръстител носи „дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си“ (Мат. 3:4; Марк. 1:6). Във власеница се обличат и лъжепророците (Зах. 13:4). Дрехата от овча кожа символизира невинност, благочестие и религиозно покорство. Така лъжепророците, които в действителност са „вълци грабители“ (Мат. 7:15), лицемерно се представят за набожни и праведни хора. Ето как блаж. Теофилакт, архиепископ Охридски, тълкува Мат. 7:15: „Еретиците обикновено са хитри и лицемерни; затова казва: пазете се. Те предлагат сладки думи и външно водят честен живот, а вътре или в сърцето им се скрива змия. Под овча кожа се разбира и онази кротост, с която се ползват някои лицемери затова, за да приласкаят и да измамят. Те се познават по своите плодове, т. е. по делата и по живота си. Макар и те (за другите) временно да се скриват, но за внимателните винаги биват явни.“
Фразеологизмът вълк в овча кожа се среща и в други езици, например в руски (волк в овечьей шкуре), в немски (Wolf im Schafspelz), в английски (a wolf in sheep’s clothing) и в румънски език (lup imbracat in piele de oaie).

Иво БРАТАНОВ