Каква сума е необходима, за да се оправи общинският транспорт? Между 100 и 120 милиона лева. Това заяви изпълнителният директор на „Общински Транспорт Русе“ Александър Георгиев по време на вчерашната сесия на Общинския съвет в отговор на запитване от съветника Станимир Станчев. Повод беше поредното искане за упълномощаване на дружеството да изтегли кредит от 2 млн. лева, с които да си плати дължимият ДДС за доставката на новите електробуси и тролейбуси. Общинският съвет подкрепи предложението.
Както „Утро“ писа, доставката на 20 електробуса и 15 тролея се финансира от Оперативна програма „Околна среда“. Данъкът добавена стойност обаче е за сметка на получателя на помощта. За доставчик на 20-те електробуса бе избрана столичната фирма „Биофрог ЦЗ“, а офертите за 15-те тролейбуса все още не са отворени.
Относно упрека, че тези искания за дофинансиране дружеството се отправят доста често и би трябвало разчетите да се правят за по-дълъг период, Георгиев обясни, че този подход е избран, за да се минимизират разходите за „такса ангажимент“, която банките начисляват върху заявената, но неусвоена част от кредита за оборотни средства. До края на годината дружеството е с осигурен бюджет за текуща издръжка и няма да се налага предоставянето на допълнителни средства за дофинансиране на дейността на му, каза изпълнителният директор на „Общински транспорт Русе“.