Общинският съвет отхвърли предложението на администрацията да бъде започната процедура за приватизация на общинския терен с площ 1322 кв.м, в който се намира сградата на някогашната сграда на „Местни данъци и такси“. Едноетажната дървена конструкция с площ 234 кв.м е построена през далечната 1984 г. и няма почти никаква стойност. Съветници обаче изтъкнаха, че имотът не трябва да се продава и е ценен актив, защото е определен за жилищно строителство. 
Според новия устройствен план парцелът попада в зона за жилищно застрояване със средна височина 15 метра. Това означава 2600 квадрата разгърната застроена площ без мазите и подземните гаражи. Затова трябва да си остане общински и да бъде оставен като възможност, ако Община Русе реши някой ден да строи жилищен блок, обясни общинският съветник Деян Недков. 
В залата възникна спор дали над имота минават или не далекопроводи, което би го направило недопустим за жилищно строителство. Тъй като главният архитект Иван Ениманев отсъстваше, този въпрос остана неизяснен и в крайна сметка предложението да се започне процедура за продажба на имота не събра достатъчно гласове.