Два пъти повече доброволци от област Русе се включиха в тазгодишната кампания „Да изчистим България за един ден“ в сравнение с 2012 година. Над 10 200 души запретнаха ръкави, за да почистят замърсените зони, докато предишната пролет те са били 4500, отчитат местните власти.
В специализираната дигитална карта на кампанията в областта са били регистрирани 75 нерегламентирани сметища, а реално почистените са 62. Единствената община, която не е регистрирала нерегламентирани сметища, е Две могили. Нейните координатори са оказали съдействие на Областна администрация.
В голямото чистене в събота са взели участие 123 фирми и ведомства, 59 училища и 52 неправителствени организации от цялата област. Най-много доброволци - 5783 души, са излезли в Русе. В Сливо поле са били 1000, а в Иваново - 900.
Областната администрация благодари на всички, които не пожалиха труд Русе и регионът да станат по-чисти, и отбелязва, че предстои най-активните в кампанията да бъдат отличени.