По повод 44-тия рожден ден на природен парк „Русенски Лом“ най-малките му приятели от ОУ „Иван Вазов“ бяха почерпени с торта „сред природата“. За децата бе истински любопитно да разберат колко редки видове обитават горите, поляните и скалите в парка. Основен принос за тяхното познание имаше директорът на парка инж.Цонка Христова, която им разказа интересни истории на изследователи и еколози.
Опитите за учредяване на подобен парк започват още през 60-те години на миналия век с общите усилия на учителя-естественик Михаил Халваджиев, преподавателя в Русенския университет доц.Васил Дойков и завеждащия биологичната станция в резервата Сребърна Таню Минчев, припомни по-рано естественикът Еберхард Унджиян. Границите на парка, които са валидни и днес, са приети през 1989 г. и са увеличени до 49 629 декара.
Съчетанието между скали, гори, реки, пещери и ливади е причина за богатото биоразнообразие, обясняват специалистите. Паркът е дом за 902 растителни вида, сред които и 15 вида редки орхидеи. Животинските видове включват 10 вида земноводни, от които 5 защитени, 19 вида влечуги, 22 вида риби, раци, охлюви и речни миди, 66 вида бозайници. Едно от най-големите богатства са птиците - 192 вида, от които в парка гнездят 110 вида, а защитените видове са 124.
Плановете за разширение на територията на парка са в нея да се включи и пещерата Орлова чука, която е особено важна заради прилепите, които я обитават, каза инж.Христова. Според направено проучване част от птиците в парка са застрашени от електрическите стълбове и при кацане върху тях загиват. Сред най-опасните места са районите на селата Нисово и Кошов, където предстои да бъдат монтирани протектори върху 100 стълба. Особено внимателни трябва да сме към  египетския лешояд, който е световно застрашен, поясни директорът.