Международният ден на децата води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. Веднага след това започва празнуването му в България под патронажа на княгиня Евдокия и по-късно на царица Йоанна, съпругата на Борис III, припомни вчера Държавен архив-Русе. 
Денят на детето е празнуван за първи път в Русе на 8 май 1927 година. Организатор е Съюзът за закрила на децата в България. В Доходното здание се провежда тържествено утро. Салонът е препълнен с публика. Изпълнени са „няколко номера от малки дечица - ученици и юначета“. Русенската учителка и поетеса Екатерина Манчева говори за значението на празника и за грижите, които трябва да се полагат за децата. Митрополит Михаил отправя апел към гражданството да бъде по-хуманно и отзивчиво към съдбата на малките бедни дечица и подчертава, че е „необходимо да се прояви по-голяма пожертвувателност за създаването на здравно-съвещателни станции, трапезарии и прочие“. 
След 1944 година празникът замира - може би защото се счита за буржоазен. Светкавично обаче се възстановява след 1949 година, когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен ден за защита на децата.