Всичките издадени 2 625 000 варанти, които бяха предложени на пазара, са записани, съобщиха от „Свинекомплекс Николово“. Дружеството обяви резултатите от първичното публично предлагане на финансовите инструменти, което приключи успешно на 24 февруари.
Сумата, получена от записаните и платени варанти, е 1 076 250 лв.
Правата за финансовите инструменти на „Свинекомплекс Николово“ се търгуваха на БФБ от 17 януари. Емисионна стойност на варантите бе 0.41 лв. Те дават право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово“ по предварително определената емисионна стойност от 3 лв. в следващите 4 години.
В края на март миналата година дружеството подаде заявление за търговия на акциите на дружеството от увеличението на капитала, което е за собствена сметка. Той нарасна с 1 125 000 лв. до 2 625 000 лв.
Три компании притежават по равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайлрид“ ЕООД с 32%.
Акциите на дружеството не са от най-търгуваните на БФБ-София, като последната сделка с тях е от 23 януари на цена 3 лв. за брой, което прави пазарна капитализация за дружеството от 7.8 млн. лв. В момета има единствено търсене на тези акции на цена 3 лв. за брой.