18 мерки за подобряване качеството на въздуха в Русе - някои от които отдавна дискутирани, а други планиращи са за първи път, включва проектът за нова Програма за опазване на околната среда на Община Русе. Той вече е качен на сайта на Общината, като писмени становища, мнения и коментари могат да се изпращат до 27 юни. Бързият прочит на предлаганите мерки показва, че поне по отношение чистотата на въздуха този път местната власт е взела предвид доста от предложенията на граждани и екологични организации. И планът вече не представлява механично изброяване на финансирани по програма „Околна среда“ проекта, а включва конкретни действия, повечето от които могат да се реализират само с усилията на администрацията и общинските звена.
На първо място се предвижда инвентаризация на всички „свободни площи“, които са оголени и представляват потенциален източник на неорганизирани емисии на прах. Те трябва да се затревят с многогодишна растителност като се изградят и поливни системи. Всички зелени площи трябва да се оградят с бордюри над нивото на почвената повърхност, така че да се ограничи разнасянето на почва при дъжд върху тротоари и улици и се намали вторичното запрашаване на въздуха от преминаващи автомобили.
Общината поема ангажимент да проучи и предложи законодателни промени, които да позволят дългогодишно недовършени строежи - друг неорганизиран източник на прах. Обещава се засилване на контрола върху паркирането на МПС в зелени площи, включващ и принудителното им премахване.
Свръхамбициозна и непосилна за изпълнение изглежда друга мярка - „Поетапно покриване и препокриване на уличните платна до постигане на 100% покритие с асфалтова настилка (без наличие на дупки)“. Ако Русе стане град без дупки, това вероятно ще е постижение достойно за Гинес. Но уличната мрежа е в такова окаяно състояние, че всички усилия в тази посока заслужават подкрепа.
След последните проблеми с ремонтите на ВиК по водния проект на преден план отново излиза задачата за синхронизиране на плановете за ремонтни дейности на операторите на комунални услуги. Новият момент е, че Общината ще се опитва да задължава дружествата да извършат подмяна на подземните комуникации преди да се започне ремонта на пътната настилка.

Приемат до 27 юни
мнения по програмата

Програмата за опазване на околната среда на Община Русе до 2027 година вече е обект на обществено обсъждане, което започна в петък и ще продължи точно един месец - до 27 юни. През това време всеки може да даде своите препоръки по документа срез стандартно или електронно писмо.
Писмата на хартия трябва да се адресират до зам.-кмета Димитър Недев на адрес Русе, пл. „Свобода“ 6.
Имейлите се изпращат на адрес: [email protected].
Пълният текст на програмата може да се прочете в сайта на Община Русе. Общественото й обсъждане ще се състои на 22 юни от 17.30 ч. в общинската зала „Свети Георги“.