От 1 юли русенските домакинства да плащат с 4,56% повече за ток предлага Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. За домакинствата на парно топлоенергията ще поскъпне с с близо една трета - с 32,80 на сто. Предложенията ще бъдат разгледани на открито заседание, обществено обсъждане и окончателно приети на 1 Юли 2022 г.
Поскъпването на тока ще бъде най-голямо за клиентите на „Енерго-Про Продажби“ в Североизточна България. Абонатите на ЧЕЗ ще плащат с 2,39% повече, а тези на ЕВН - с с 3,46%.
За да сведе до минимум увеличението на тока за битовите потребители, КЕВР прилага регулаторни механизми по отношение на ценовия микс за регулирания пазар. Делът на електроенергията от АЕЦ „Козлодуй“ се увеличава до 30%. Намалява се цената на електроенергията от хидроцентралите на НЕК. Тези мерки дават възможност за да бъде компенсирано увеличението на разходите за пренос на Енергийния системен оператор и на електроразпределителните дружества, обясняват от КЕВР.
Много по-сериозно е поскъпването на топлоенергията, която за различните дружества варира от 23,36% до 51,49%. Предвижда се новата цена за битовите клиенти на „Топлофикация Русе“ да бъде 112,23 лв./Мвтч без ДДС като остане една от най-ниските в страната. Според КЕВР сериозното поскъпване на топлоенергията е било неизбежно заради драстичния скок в цените на газа, въглищата и въглеродните емисии.
КЕВР очаква допълнителен положителен ефект върху цените на битовите потребители в резултат на обявените от правителството мерки, свързани с намаляването от 1 юли 2022 г. на ДДС за цените на електроенергията, топлинната енергия и природния газ. Намалението на ДДС от 20% на 9% означава, че крайните цени на тока всъщност ще намалеят с 5 на сто, а поскъпването на топлоенергията ще бъде с 20,6%. Предвижданото премахване на акциза също ще има положително влияние върху цените на електрическата и топлинната енергия.