Първият от общо 14 паркомата беше монтиран в петък на паркинга пред църквата „Света Троица“, но ще започне да приема такси до две седмици, след като приключат тестовете, гарантиращи нормалната му работа. Останалите устройства ще бъдат монтиране до края на годината.
На дисплея на автомата ще може да се избере продължителността на престоя. Таксата на час е 1.20 лева и ще може да се плаща с монети 10 стотинки до 2 лева, както и с банкноти до 10 лева. Автоматът ще връща ресто, а отпечатаната след пращането бележка ще се поставя на таблото на автомобила. Устройствата ще работят и като зарядни станции за електромобили. Сигурността им е двойно обезпечена - те ще разполагат със собствена охранителна камера, освен това ще бъдат под 24-часово видеонаблюдение. 
Сегашните инкасатори ще участват в мобилни екипи, които ще проверяват платени ли са таксите в зоните за паркиране. На автомобилите на тези, които са пропуснали да го направят, ще бъдат поставени скоби. Според приетите наскоро промени в наредбата за паркиране в града, за освобождаването им ще се плащат 30 лева глоба.