Станцията за контрол на качеството на въздуха в Русе, която Общината взе под наем от местната управа на Белене, ще получи нови, значително повишени възможности. През миналата седмица е доставена специализирана система за непрекъснато измерване на бензен и летливи органични съединения (ЛОС), за което в бюджета бяха предвидени над 160 000 лева (с ДДС). С помощта на новата система в реално време ще се следят показатели, които до момента са неясни. Това е едно от обясненията защо хората се оплакват от тежки миризми, а техниката не засича нищо.