Ръст на търсенето на ипотечни кредити с фиксирана лихва през март отчитат от компанията „КредитЦентър“. Запитванията за такива кредитни продукти са се увеличили с 25 на сто през месеца, като основно са се търсели заеми с над 3 години фиксирана лихва.
Повечето от кандидат-купувачите на жилища са се интересували от ипотеките с период на фиксирана лихва заради политическата ситуация и са търсели вариант да се застраховат от възможни по-неблагоприятни развития, без да отлагат покупката на нов дом.
Друга тенденция, която отчитат кредитните консултанти, е търсенето на максимално изгоден кредит от хората, които купуват жилище в по-високия ценови сегмент 60 000 - 100 000 евро. Над 80% от клиентите, които теглят по-големи кредити, държат да се сравняват офертите по ГПР, като изискват гаранция, че всички съпътстващи кредита разходи са включени в годишния процент на разходите и той е изчислен коректно.
Годишният процент на разходите наистина дава най-точна представа колко изгоден е даден кредит и как той стои спрямо другите продукти на пазара. Между 7 и 8% се движи най-често ГПР за жилищните кредити в момента, като за определени кредитни сделки може да се постигне и ГПР под 7%.
През март е отчетен ръст и на запитванията за рефинансиране на различни натрупани задължения, най-често потребителски кредити, кредитни карти, стокови и бързи кредити. Все повече българи оценяват задлъжнялостта си като висока и търсят варианти да я намалят. Това обаче е възможно само ако вече не са натрупани просрочия по съществуващите задължения.
Пазарът на ипотечно кредитиране остава стабилен, посоката на движение на лихвите остава надолу, а активността на клиентите търсещи финансиране, се запазва близка до тази от предходните месеци. Не се отчитат и съществени понижения в нивата на кредитния рейтинг на българите, ипотечните кредити в лева остават най-предпочитани (54% от всички отпуснати кредити през месеца).
Най-активните кредитополучатели са тези между 26 и 35 години, а над 80% от всички ипотечни кредити остават тези между 10 000 и 50 000 евро. Покупката на имот е основната причина за теглене на ипотечен кредит, а най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечния заем остава този между 16 и 20 години.