Сдружението с нестопанска цел „Дунавски клуб“ - Силистра и Община Силистра организираха днес ветроходна регата.
Гонките бяха с яхти в клас IXYLON. В надпреварата се включиха седем екипажа, съставени от шкипер и шкотман.
Разстоянието от около 1500 метра трябваше да бъде преминато за най-кратко време по определен маршрут в река Дунав.
Първото място зае екипажът на Стефан Мирославов и Славян Нарлев. На второ място се класираха Николай и Кристиян Павлови, а трети останаха Иво Койчев и Велико Павлов.