Кандидатстването в първи клас в 17 училища в Русе за новата учебна година в Русе започна вчера в специализираната електронна система на адрес https://school.ruse-bg.eu/ и ще продължи до 23.59 часа на 29 май.
Първото класиране ще бъде обявено на 1 юни, а записването на приетите деца - от 2 до 6 юни в избраното училище. Следват още две класирания на 15 и 24 юни. След тях родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които са останали свободни места.     
Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартия в избраното училище по първо желание в срок до 29 май, но е важно да не се дублират хартиени и електронни заявления. 
Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния район.