Със сребърен личен почетен знак и 1000 лева парична награда Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдията в Окръжния съд Петър Балков, който се пенсионира на 30 май. Отличията са му присъдени за безупречното му и професионално изпълнение на служебните задължения и за бързо и качествено правораздаване. Предложение за награждаването е направено от и.д. председателя на Окръжния съд Аглика Гавраилова.
Петър Балков има 35 години стаж като съдия, от които 25 години и 7 месеца в Окръжния съд. По време на дългата си служба на закона се утвърждава не само като юрист със задълбочени правни познания, но и като отговорен и уважаван член на магистратската колегия.