Сума с повтарящи се цифри, което при автомобилните имена се счита за престижно и късметлийско, но в случая късметът е лош, ще трябва да плати русенка на „Електроразпределение Север“ АД за консумиран от 2015 г. насам, но неотчетен поради манипулиране на електромера ток. Енергодружеството трябва да получи 7979,88 лв. лева, които заедно с наказателните лихви от 1361,02 лв. и разноските по делото набъбват до над 10 хил. лева, постанови състав на Районния съд в Русе. Решението обаче може да се обжалва.
Както установяват експертите по делото, след монтирането на новия електромер през май 2015 г. в дома на жената, той успял да навърти освен по стандартните дневна и нощна тарифа още 48 274 кВтч по тарифа 4, която не се вижда на дисплея. Проверката в Българския институт по метрология показала, че електроенергията наистина е консумирана, но не е била отчетена поради софтуерна манипулация на устройството. То работело не по две, а по три тарифи, като в известна част от денонощието токът се навъртал на невидимата за инкасаторите четвърта тарифа.
Това е второ подобно дело, което русенските магистрати разглеждат от началото на годината. През февруари Окръжният съд потвърди присъда за друг аналогичен случай - за неотчетени 28 202 кВтч на стойност 5172,76 лв., които са навъртени на друга невидима на дисплеите тарифа 3. Става ясно, че използваните от ЕРП „Север“ електромери имат възможности да отчитат не две, а поне четири тарифи за ток и тарикатите се възползват именно от това. И очевидно изобретателят на тази иновация не я е запазил за себе си, а е споделил ноу-хауто с неизвестен брой хора. Това означава, че е възможно да се появят и други подобни случаи, тъй като такива кражби на ток рано или късно се разкриват. Енергото редовно следи за големи разлики в отчетената и реално консумираната енергия и целенасочено проверява съмнителните абонати.