Пет медицински сестри награди изпълнителният директор на болница „Канев“ Иван Иванов на вчерашния Международен ден на сестринството и професионален празник на специалистите по здравни грижи. Наградите са за активна подкрепа и работа по време на пандемията от Ковид-19.  
Грамоти и плакети получиха Росица Цонева - старша медицинска сестра в Инфекциозни болести, Севинч Ферад- старша медицинска сестра на отделение ИЛЗХН, Радка Иванова - медицинска сестра в Съдова хирургия, Татяна Минева - старша медицинска сестра на Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология и Милена Стоянова - старша медицинска сестра на мултипрофилно спешно отделение.