Системата за речни информационни услуги в българското поречие на Дунав БУЛРИС е един от основните елементи, чрез които транспортното министерство ще допринесе за повишаване безопасността на корабоплаването по реката. Чрез внедряването й ще се даде възможност за развитие на речното корабоплаване, което е от голямо значение за всички общини по поречието на Дунав. Това каза зам.-транспортният министър Петър Киров, който представи вчера в Русе работата по изграждане на системата. Срещата се състоя в „Канев център“ на Русенския университет и на нея присъстваха още генералният директор на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов и шефове на фирми, свързани с корабоплаването, контрола и дейността по реката.
Системата ще дава възможност на държавните контролни органи да осъществяват цялостно наблюдение на водния път в реално време. Така ще се повиши сигурността на корабоплаването, а рисковете от замърсяване на околната среда ще бъдат сведени до минимум. Друг основен аспект на БУЛРИС е, че дава възможност на потребителите на транспортна информация да проследяват товарите си по всяко време. Капитаните на корабите пък могат да преценяват добре своя плавателен път и да планират рейсовете си, като избягват рискове от произшествия и преразход на гориво.
В момента приключва първият етап от изграждането на системата, посочи зам.-министърът. Сградата на брега до „Морска администрация“ вече е построена и в момента се оборудва. По българското поречие са изградени 16 станции за комуникационна инфраструктура, която е в основата на проекта. Чрез тях ще се осъществява наблюдението на корабоплаването в българския участък и комуникацията с капитаните на корабите. Всичко това напълно ще приключи през 2015 година, но БУЛРИС ще заработи още през април или май, когато ще приключи първият етап от изграждането на системата, обясни Петър Киров.
След това ще се направи радарно покритие по цялото поречие на реката за проследяване на корабите чрез системи за автоматично опознаване и ще се изготвят електронните карти за нивото на реката. При всяко изменение на рисковите участъци специален плавателен съд ще внася в картите новостите и ще ги препраща на корабите, които в момента плават по нашия участък.