„Бързият транспорт с добър интернет ще започне да решава въпроса с демографията в полза на малките селища и от тази гледна точка проектът за градска железница има моята подкрепа“, заяви министърът на транспорта Николай Събев на работна среща по затихналия проект за градска железница в Русе. Домакини бяха областният управител Анатоли Станев и неговият заместник Людмил Христов, а в разговора участва и Сдружението на бившите областни управители. В срещата участва и парламентарният секретар на министерството Синан Хебибов. 
Единодушна беше оценката, че подобна железница би улеснила значително работещите в Източната промишлена зона, които сега имат перманентни проблеми с транспорта до работните си места и обратно заради тапите от тирове на Дунав мост. 
Идейният проект за градска железница е одобрен от експертен съвет на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, информираха представителите на Сдружението на бившите областни управители Стефко Бурджиев и Владимир Недялков. Той предвижда използване до голяма степен на съществуващата инфраструктура, като е необходимо да се изградят още 1 километър жп линия. 
За втори мост над Дунав при Русе и високоскоростен влак по трасето София-Русе-Букурещ се обяви министър Събев и подчерта, че подобряването на свързаността е приоритет на правителството.
Идеята за градска железница бе лансирана и обоснована през лятото на 2016 година от тогавашния областен управител Стефко Бурджиев. Тя бе замислена четири етапа, които обхващаха район от Мартен до Иваново. Най-оптимистичният от тях предвиждаше връзка Русе-Гюргево-Букурещ с крайна спирка летището край предградието на румънската столица Отопени.