Препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров по повод предложените по-високи цени на водата в Русе, Плевен, Велико Търново и Габрово изпрати омбудсманът Диана Ковачева. Предвиденото повишение, което за Русе е 31% - 2,944 лв. с ДДС на 3, 852 лв. с ДДС за кубик с перспектива да стане 5,134 лв. с ДДС през 2026 година, няма да подобри качеството на предоставените услуги, но ще задълбочи бедността и социалното изключване в тези региони, казва Ковачева.
„В настоящите условия на кризи, за потребителите ще стане непосилно да погасяват по-високите цени на водата, което от своя страна пък ще затрудни още повече ВиК операторите да събират задълженията. Следователно, увеличението на цените на ВиК услугите е нецелесъобразно“, пише омбудсманът.
„Очаквам, при спазване на принципите, от които следва да се ръководи при осъществяване на дейността си, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (защита на интересите на потребителите; икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите), КЕВР да вземе справедливо решение относно ценовите предложения на „ВиК“ ЕООД - Плевен, „ВиК Йовковци“ ООД - Велико Търново, „ВиК“ ООД - Русе и „ВиК“ ООД - Габрово“, заключава Ковачева.