Капиталът на „Общински транспорт Русе“ ЕАД да бъде повишен от 2 301 000 на 4 501 000 лева - това предложение на кмета Пенчо Милков ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет. Искането за финансовата инжекция, която ще дойде от бюджета, е на изпълнителния директор на общинския превозвач Александър Георгиев.
Неговите планове са парите да се използват за купуването на 35 употребявани автобуса, за да се обезпечи въвеждането на новата транспортна схема. Сред изискванията към рейсовете са посочени покриване на минимум Евро 5 екостандарт, да са достъпни са хора с увреждания и за детски колички и да имат около 5 години остатъчен полезен живот. Предвижда се и наемане на около 90 шофьори със съответните категории.
За целта са предвидени около 1.4 милиона лева.
Останалите около 800 000 лева ще се използват за плащане на осигуровки, електроенергия и резервни части до края на годината.
Друг аргумент за подкрепа на предложението е, че увеличаването на капитала ще повиши конкурентоспособността на общинската фирма и ще увеличи шансовете й за одобряване за финансиране по програмите от новия програмен период.
Последната дума ще имат общинските съветници на 19 май.