Как ще се чувстват бъдещите капитани на корабния мостик и към какво трябва да посегнат на пулта за управление в реална ситуация по река Дунав? Това ще разберат много скоро възпитаниците от специалността „Речно корабоводене“ в Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. 
В началото на април ПГРКК е подписала споразумение за сътрудничество с Техническия университет във Варна, откъдето ще предоставят безвъзмездно на русенското моряшко училище модули в онлайн среда на симулационна система, одобрена от агенция „Морска администрация“. Така обучението на бъдещите капитани виртуално ще ги изправя пред напълно реални казуси и ще ги подготвя за най-правилните решения. Учениците ще провеждат часове по учебна практика на модерен тренажор, който ще дава възможност за оперативно използване на радар и АРПА (радиолокационна система за предпазване от сблъскване), радиостанции, навигационни системи за корабоводене и управление на машинно отделение на кораби.
Тренажорът и симулационните системи, които ни се предоставят, отговарят на стандартите на Европейската комисия за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа, казаха от ПГРКК. И добавиха, че се надяват сътрудничеството с варненския Технически университет да доведе и до други съвместни проекти.