Креативна работилница отвори врати в Математическата гимназия. Модерният STEM център дава възможности за съвременно проектно базирано обучение. Децата могат да учат, докато се забавляват, учителите могат да подготвят работата си в обновена, неформална среда.
Центърът разполага със съвременно дигитално оборудване за всякакви младежки експерименти, резултат от обучителен процес или част от него.
Финансирането от близо 300 000 лв е осигурено по Националната програма за изграждане на училищна STEM среда.
Подобни творчески пространства, съчетаващи науката и иновациите с комуникационните технологии и инженеринговите подходи - каквото е разшифроването на STEM обучението, се изграждат в още няколко русенски училища с финансиране по програмата.
STEM центрове работят в ПГО „Недка Ив. Лазарова“, СОУ „Васил Левски“ и ПГРКК, както и в основните училища „Ангел Кънчев“ и „Васил Априлов“. Английската гимназия и ПГ по транспорт също спечелиха финансиране за модерните центрове от националната програма за STEM обучение.